Från Flash till HTML5

5 november, 2017

Dynamiska mallar har tidigare varit baserade på Flash-teknologi. Vår nya version av dokumentredigering använder HTML5 istället.

För befintliga kunder förbereds migrering under 2018. Gränssnittet är i stort sätt identiskt mellan versionerna så för slutanvändaren innebär det inte någon märkbar skillnad.