3D-vy i Dynamic Templates

1 februari, 2018

Se hur ditt dokument fungerar i tilltänkt miljö eller som färdigvikt förpackning genom vår 3D-vy i Dynamic Templates modulen.

Nu finns en vy i 3D implementerad i Dynamic Templates. Det innebär att användaren kan granska ett dokument i tilltänkt tillämpning vilket ger designen ett sammanhang. Användbart för t.ex. etiketter, förpackningar och butiksmiljö.