From Flash to HTML5

22 January, 2018

Dynamiska mallar har tidigare varit baserade på Flash-teknologi. Vår nya version av dokumentredigering använder HTML5 istället.