Willhem

”We gathered everything in one place to save time and money. We have also secured our graphic profile, centrally and locally.”

Madeleine Wetterström, CMO

I MediaCreator har vi lagt upp en shop där våra lokala kontor kan beställa profilprodukter, kontorsmaterial och andra informations- och marknadsföringsprodukter. Centrala inköp med större volymer ger oss totalt sett bättre priser.

Vi har också skapat färdiga mallar för olika kommunikationsmaterial. Filialerna lokalanpassar och beställer tryckning eller utskrift direkt i MediaCreator. Tolv lokala kontor slipper lägga tid på utformning samtidigt som vi säkerställer att vår grafiska profil efterföljs i hela organisationen. Dessutom vinner vi tid på att inte bli involverade i deras beställningar.