Beijer Byggmaterial

Vi ville spara tid för våra byggvaruhus att lokalanpassa skyltar och annat säljmaterial.”

Marcus Bouvin, Projektledare B2B

Tidigare skapade våra filialer butiksmaterial på ett krångligt sätt. Alla uppfann hjulet på nytt, till följd att den grafiska profilen varierade beroende på vem som gjorde vad.

Nu har vi lagt upp mallar i MediaCreator för olika skyltar och annat säljmaterial. Det går snabbt och lätt för filialerna att ta fram sitt material. Vissa mallar är kopplade till vår produktdatabas och man behöver bara göra en snabb handpåläggning ibland. Allt får samma grafiska profil samtidigt som våra 66 filialer sparar mycket tid och pengar.

Vi har också samlat alla centralt producerade trycksaker i MediaCreator. På så vis kan filialerna lätt hitta och beställa material utan att vi på huvudkontoret är mellanhand. Det ger oss en oerhörd tidsvinst.