Studiefrämjandets Riksförbund

”Vi ser en jättestor vinst med MediaCreator, ändå är det här bara början!”

Anna K Söderdahl, Kommunikationsassistent

Vi ville göra allt färdigt marknadsmaterial mer lättillgängligt för våra medlemmar runt om i landet, samtidigt som vi på Riksförbundet inte ville öka arbetsbelastningen och bli överhopade av massa administration. Detta har vi nu skapat med hjälp av ”Digitala butiken” (MediaCreator) som vi har länkat från vårt intranät.

Vi ville också förenkla för våra medlemmar att lokalanpassa material, så vi har skapat grundmallar för visitkort, brevpapper, diplom och brev med mera. Nu skapar de sitt eget lokala material och kan trycka eller skriva ut var de vill. Vi har samtidigt kontroll på att den grafiska profilen ser likadan ut överallt i landet.

Vi ser en jättestor vinst med det arbetssätt MediaCreator innebär. Vi kommer successivt lägga till fler enheter och innehållet kommer att breddas.