Dynamic Templates

Är din organisation i behov av att lokal- eller situationsanpassa sitt marknadsföringsmaterial? Med Dynamic Templates erbjuder vi skräddarsydda mallar baserat på ditt grafiska material.

Mallarna gör så att du och dina kollegor på ett enkelt, snabbt och effektivt sätt kan skapa lokal- eller situationsanpassat och varumärkessäkrat marknadsförings- och kommunikationsmaterial.

MALLBASERAD PRODUKTION AV GRAFISKT MATERIAL

Lokal- och situationsanpassning av material som till stor del är en upprepning av tidigare produktioner kan effektiviseras avsevärt. I MediaCreator MRM kan vi skapa skräddarsydda mallar som bygger på ditt företags grafiska profil och de val och regler som du vill ska finnas tillgängliga. På så vis behöver användaren aldrig tänka på själva layouten utan kan fokusera innehållet.

Vi hjälper dig att utforma smarta mallar som kan användas för olika ändamål. I många organisationer skapas ett stort antal dokument som inte följer den grafiska profilen eftersom marknadsavdelningen inte hinner hjälpa till. Dessa dokument skapas ofta i Office-programmen och skrivs ut lokalt. Dynamic Templates är ett utmärkt sätt att höja kvalitén även för dessa publikationer.

ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN OCH SPARA PRODUKTIONSKOSTNAD

Eftersom mallarna finns tillgängliga i verktyget kan användaren producera sina dokument dygnet runt. Ledtiderna blir mycket kortare och man behöver inte involvera reklambyrån eller marknadsavdelningen i en redan godkänd mall.

DIREKTREDIGERING (WYSIWYG)

Användaren redigerar dokumenten direkt i ett enkelt och överskådligt gränssnitt. Vi har utformat gränssnittet så att även användare utan grafisk kunskap enkelt ska kunna skapa proffsigt och enhetligt material.

AUTOMATISERAD KVALITETSSTYRNING

I MediaCreator MRM omvandlas dina dokument automatiskt till en högupplöst PDF för valt slutmedia, enligt grafisk standard. Du slipper extrakostnader för att anpassa materialet till olika tidningar, och tryckeriet kan säkerställa att materialet håller rätt kvalitet.

ENHETLIG PROFIL OCH KOMMUNIKATION

Ju mer information och material de lokala användarna har att tillgå, desto mer enhetlig blir företagets grafiska profil. Tack vare MediaCreator MRM kan man på ett enkelt men kontrollerat sätt lokalanpassa sitt kommunikationsmaterial.

Integration med din affärsinformation

Information från dina övriga system kan göras tillgänglig i mallarna via MediaCreator Integration API.