Tjänster

Vi är ett team av erfarna konsulter, produktspecialister, supportpersonal och projektledare som kommer att arbeta tillsammans med er så att ni får ut det mesta av MediaCreator MRM så snart som möjligt. Nedan ser du de tjänster vi erbjuder.

KONSULTER OCH SPECIALISTER

Att tjänsten fungerar smidigt för dig är av yttersta vikt för oss och en del av vårt partnerskap med dig. Våra erfarna konsulter hjälper er genom rådgivning och dialog att hitta rätt anpassningar för era behov.

PROJEKTLEDNING

Vi har projektledare för varje större projekt för att säkerställa att mål, budget och tidplan för projektet uppnås. En viktig del för att säkerställa ett lyckat projekt är även att kunden har en dedikerad kontaktperson som vi jobbar tillsammans med.

ANPASSAT EFTER DINA BEHOV

Vi har mallutvecklare från den grafiska branschen som har lång erfarenhet av att skapa avancerade mallar i Dynamic Template modulen. Vi bygger mallarna efter dina behov men också så att ditt företag eller organisation kan använda de så effektivt som möjligt.

WORKSHOPS OCH UTBILDNING

Det är viktigt att få användarna att använda din varumärkesportal till sin fulla potential så snart som möjligt. Workshops och seminarier är ett utmärkt sätt att få alla inblandade att snabbt kunna använda systemet. Vi skräddarsyr workshops och utbildning, efter era behov.

INTEGRATION OCH IMPORT

Det blir allt viktigare att marknadsföringssystemen blir en integrerad del av företagets/organisationens övriga informationssystem. Det finns stora fördelar såsom tids- och kostnadsbesparing med att integrera informationen. Några vanliga integrationer vi gör är Single Sign On (SSO), Affärssystem (ERP), Produkt Informations System (PIM), Content Management System (CMS), Bildbank (DAM).

SUPPORT

Vårt supportteam finns tillgänglig för dig för både teknikfrågor och råd om hur du bäst hanterar ditt system.